Jak získat kvalifikované pracovníky z Ukrajiny

21

zaměstnanci z ukrajiny, irs czech, zaměstnanecká karta, komerční sdělení


Nábor kvalifikovaných zahraničních pracovníků je administrativně i časově poměrně komplikovaný. Z tohoto důvodu je vhodné využít vládní programy.

K čemu slouží Program kvalifikovaný zaměstnanec

Tento program slouží pro podporu přímého zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků. Týká se pracovníků ze zahraničí. Tito zaměstnanci jsou pro tuzemské firmy velmi důležité.

Současný program pro podporu ekonomické migrace navazuje na úspěšné projekty z minulých let. Již v první fázi se tyto projekty zaměřovaly na zaměstnance z Ukrajiny v podobě tzv. Pilotního projektu Ukrajina a Režimu Ukrajina.

Současná podoba programu je realizována od roku 2019. Hlavním gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podmínky Programu kvalifikovaný zaměstnanec

Stávající program je zaměřen na pracovníky z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.Z pohledu zaměstnanců je tento projekt určen pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 až 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Jedná se tedy o nábor kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Konkrétně jsou to úředníci, pracovníci ve službách a prodeji, kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, řemeslníci a opraváři, obsluha strojů a zařízení, montéři.

Z pohledu zaměstnavatele je nutné vzít v potaz, že projekt je určen pro subjekty, které působí alespoň 2 roky v ČR, a to za podmínky, že mají tyto vypořádány závazky vůči státu. To znamená, že je především korektně řádně zaplaceno zdravotní a sociální pojištění a jsou rovněž odváděny daně. Dále je nutné, aby tyto subjekty zaměstnávaly alespoň 6 zaměstnanců.

Image title


Co je cílem vládního programu

Cílem tohoto programu je získat možnost podat žádost o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Přidělení konkrétního termínu je zaměstnanci garantováno. Současně jsou tak díky tomu garantovány objektivní a nestranné podmínky pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Proces přijímání žádostí o zaměstnaneckou kartu by se měl zefektivnit. To by mělo tuzemským firmám usnadnit nábor zahraničních zaměstnanců a v konečném důsledku tak naplnit potřebné pracovní pozice a v mnoha případech tak stabilizovat ekonomickou situaci i zachovat činnost.

Žádosti do programu zpracovávají stanovení garanti, mezi něž patří např. Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Agrární komora ČR a další státní instituce.

V případě, že máte zájem o využití programu je výhodnější využít tzv. registrační agentury např. IRS Czech, které s těmito státními organizacemi úzce spolupracují. Ušetříte si čas, finance i nervy, pokud byste řešili případné nedostatky v žádosti. Více informací na webu www.irsczech.com.

Autor: Redakce REGIONZAPAD.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
seo uniweb