Jak napsat životopis v angličtině?

13

životopis, životopis v angličtině, curriculum vitae, komerční sdělení


Stejně jako v našem jazyce, tak i v tom anglickém platí, že životopis by měl být věcný, jasný a hlavně jednoduchý. A stejně jako u nás, tak i v zahraničí se životopis považuje za ten, který udělá první dojem na zaměstnavatele. S jeho správnou tvorbou vám pomůžeme.

Úvod

Název „Curriculum Vitae“ nebo „Resume“ by měl být nadpis vašeho životopisu. Ovšem místo těchto výrazů můžete životopis nadepsat pouze vaším jménem a příjmením.

Osobní údaje – Personal information

I tady se údaje téměř neliší s českým životopisem. Uveďte:

  • své jméno a příjmení + titul (někdy se také uvádí pohlaví),
  • adresu trvalého bydliště,
  • e-mailovou adresu (měla by být profesionální),
  • telefonní číslo (uvádějte vždy v mezinárodním tvaru),
  • datum narození (pamatujte na správný tvar, např. 25th December, 1973),
  • národnost.

Pracovní zkušenosti – Work experience

Na této části si dejte obzvláště záležet, pracovní zkušenosti totiž zajímají nejvíce. Nejdříve začněte s časovou dobou, po kterou jste byli v předchozí pozici zaměstnání. Poté napište pozici a v krátkosti připište informace, které uvádí, čím se firma zabývá. Je také dobré zmínit, jakou úlohu a úkoly jste ve společnosti vykonávali. Pro tento případ je šablona životopisu volně dostupná na internetu.

Vzdělání - Education

Další částí je vzdělání, respektive nejvyšší dosažené vzdělání. Jestliže jste vystudovali vysokou školu, střední školu uvádějte pouze v případě, že má její zaměření něco společného s požadovanou profesí. Pozor si dejte také na obecné online překlady v angličtině, které jsou častou příčinou mnoha chyb.

Schopnosti a dovednosti - Skills

Před samotným závěrem jsou tu ještě schopnosti a dovednosti. V tomto bodě se můžete malinko rozepsat, ale ani tady nezapomínejte na podskupiny, například: jazyky, počítačové dovednosti, vlastnosti a podobně.

Dodatkové informace – Other informations

A na závěr můžete zmínit i své koníčky a zájmy v tzv. dodatkových informacích.

Na konec celého životopisu napište datum a váš podpis. Teď už stačí jen odeslat.

Zdroj obrázku: fizkes /Shutterstock.com


Autor: Redakce REGIONZAPAD.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
seo uniweb