Sokolov: Zastupitelé schválili nový rozpočet

0

sokolov, rozpočet, zastupitelé, schválení


Za konstruktivní přístup při schvalování rozpočtu Sokolova na rok 2020 poděkovala starostka Renata Oulehlová všem zastupitelům, kteří ve čtvrtek podpořili klíčový dokument pro rozvoj města. Z dvaadvaceti přítomných mu daly své ano dvě desítky zastupitelů, dva se zdrželi.

„Děkuji vám, můžeme v příštím roce pokračovat v započaté práci,“ uvedla starostka.

Poměrně hladkému schválení nového rozpočtu určitě napomohl pracovní seminář zastupitelů svolaný k návrhu rozpočtu, kde mohli debatovat o všech bodech strategického dokumentu. Některé připomínky na čtvrtečním jednání tak byly spíše „kosmetického“ rázu a navržený rozpočet už nijak neměnily. Více se debatovalo pouze o dodatku k rozpočtu, který se týkal třeba financování výstav výtvarného umění pořádaných v klášterním kostele nebo podpory sportu. I ten byl nakonec zastupiteli společně s rozpočtem schválen.

Příjmy běžného roku 2020 jsou rozpočtovány v objemu 668 475,5 tis. Kč, výše výdajů na rok 2020 (bez rezervy 74 433,1 tis, Kč) je plánována v úhrnné hodnotě 887 922,1 tis. Kč, Za rok 2019 je očekáván přebytek hospodaření ve výši 293 879,7 tis, Kč, který byl primárně zapojen jako zdroj financování plánovaných výdajů roku 2019 (219 446,6 tis. Kč = rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku). Zbývající část z přebytku hospodaření tvoří finanční rezerva města (74 433,1 tis. Kč). 

Kromě rozpočtu se zastupitelé zabývali rovněž cenami vodného a stočného na příští rok, kdy schválili zvýšení průměrné ceny o zhruba čtyři koruny. Po snížení DPH týkající se právě těchto položek z 15 na 10 procent, k němuž by mělo dojít celostátně nejspíše v polovině roku, ovšem cena vodného a stočného proti současnému stavu dokonce klesne asi o jedno procento. Probíralo se rovněž připravované odkoupení Vodohospodářské společnosti Sokolov od VEOLIE. Celý proces převzetí Vodohospodářské společnosti Sokolov byl zahájen už před dvěma roky a definitivně bude dokončen v roce 2021.

Dlouho se debatovalo také o navrhovaném spojení dvou mateřských škol, a to přiřazení MŠ Marie Majerové k MŠ Alšova. Rada toto opatření navrhla poté, co nebyla spokojena s výsledky výběrového řízení na místo ředitelky MŠ Marie Majerové a od sloučení si slibovala podstatné zvýšení úrovně kvality této mateřské školy. Možností bylo buď vyhlásit nový konkurs na místo ředitelky, nebo sloučit MŠ Marie Majerové s MŠ Alšova. Někteří zastupitelé poukazovali na to, že se jedná o nesystémové řešení. Radní jim oponovali tím, že je někdy třeba udělat odvážnější krok a původně nesystémové řešení se může stát za předpokladu, že bude úspěšné, systémovým. Zvláště když to bude ku prospěchu věci. Při hlasování nejdříve neprošel protinávrh na vyhlášení nového konkursu. Poté ale neprošel ani návrh školky sloučit. Patová situace nakonec skončila tím, že usnesení nebylo přijato a bude vyhlášen nový konkurs.

Poslední letošní jednání zastupitelstva (v příštím roce se poprvé koná 13. února) bylo spojeno se dvěma novinkami. Tou první byl zcela nový hlasovací systém pořízený do zastupitelského sálu (hlavní snímek). Tou druhou pak bylo umístění tabla s fotografiemi členů městského zastupitelstva ve vestibulu městského úřadu. A do třetice všeho dobrého. Kytici květů od kolegů zastupitelů zastupovaných místostarostou Karlem Jakobcem převzala Renata Krčková, která právě slavila pěkně kulaté narozeniny.

O tom, že z rozpočtu na 2020 půjde polovina na investice, jsme vás informovali v reportáži zde.Zdroj: město Sokolov


Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář