Sokolov: Západní obchvat města už slouží řidičům (TV Západ)

0

sokolov, západní obchvat, řidiči, mračková vildumetzová, etapa, finanční prostředky, program, karel jakobec, územní plán, realizace, predrag mitrovič, projektová dokumentace, problémové podloží, trasa, přeložka, doprava


Třetí, závěrečná etapa západního obchvatu Sokolova, byla dokončena a v neděli 1. prosince také slavnostně otevřena pro řidiče. První dvě etapy realizované mezi lety 2012 – 2015 vyšly celkově na 311 milionů korun.

„Ta třetí etapa stála zhruba 183 milionů korun. Vše bylo hrazeno z programu z Ministerstva financí, což byl program na řešení ekologických škod před privatizací hnědouhelných dolů. Takže velké poděkování Ministerstvu financí, že finanční prostředky poskytlo, a městu Sokolovu, protože i oni museli udělat mnoho úkonů z řady úřadů, aby to dotáhli do zdárného konce,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Dokončení obchvatu je splněním dlouhodobých snah, jejichž kořeny sahají hluboko do minulosti.

„Už po druhé polovině 90. let, když město Sokolov poprvé schvalovalo územní plán, tak tam již tento západní obchvat byl zamalován. V té době se ale jednalo o tom, že by měl z územního plánu vypadnout, protože názory převažovaly ve smyslu, že nikdy se nebude realizovat, že je to tak drahá stavba, pro Sokolov v tu chvíli nevýhodná, že je zbytečné tam blokovat pozemky a vůbec s tím počítat - spíše se soustředit na obchvat přes Těšovice, který by tenkrát odvedl těžkou dopravu z chemických závodů. Naštěstí tam tento obchvat zůstal. Sice to trvalo poměrně dlouho, ale zaplať pánbůh za to, že je dnes realizován a že pomůže, co se týče tranzitní dopravy, Sokolovu mnohem více než jakákoliv dopravní stavba,“ doplnil vzpomínku na minulost místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Kvůli problémovému podloží se realizace značně protáhla oproti plánům.

„Stáli jsme zhruba rok, protože nám jižní opěra sedala více než počítala projektová dokumentace. Ve spolupráci se zadavatelem, supervizí a s dozorem došlo ke zpracování změny založení. Pak se pokračovalo v pracích,“ popsal zástupce dodavatelské firmy Predrag Mitrovič.

Trasa nové přeložky silnice II/210 je vedena po západním okraji města od okružní křižovatky v ulici Kraslická po napojení na silnici  III/21029 na Citice. Celková délka komunikace dosahuje 594 metrů. Její významnou součástí je 310 metrů dlouhý most přes silnici, železniční trať a řeku Svatavu. Doprava zde bude povolena s maximální rychlostí 70 km/hod.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář