Nové Sedlo: Na květen město chystá akci Protidrogový vlak

0

nové sedlo, akce, protidrogový vlak, veřejnost, prevence, drogy


V rámci prevence a osvěty ve věci drogové problematiky město Nové Sedlo ve spolupráci s Městskou policií Nové Sedlo a základní školou připravuje pro žáky II. stupně ZŠ, ale i pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost akci Protidrogový vlak.

Problémy s drogou Pervitin (Metamfetamin) stále ještě způsobují závažné důsledky na města a jejich obyvatele. Projekt „Revolution Train" je svou koncepcí jedinečný projekt v oblasti české protidrogové prevence. Sází na zážitek všemi smysly a na interakci. Jádro projektu tvoří protidrogový vlak – jedná se o multimediální mobilní vlak, jehož interaktivní uspořádání ztvárňuje zcela nové pojetí v oblasti primární prevence, určené především pro děti a mládež ve věku 10-17 let, ale je vhodný také pro poučení a vzdělávání dospělých. Cílem je oslovit všechny lidské smysly, aby působení na osobnost návštěvníků vlaku bylo velmi efektivní a ovlivnilo jejich pohled na legální a ilegální návykové látky a zvýšit jejich odolnost vůči drogám. 

Protidrogový vlak se sestává z celkem šesti vagónů. Návštěvníci doslova projdou reálným příběhem drogové závislosti, který sledují v několika kinosálech v jednotlivých vagónech protidrogového vlaku. Po filmové pasáži následuje realisticky ztvárněná a přímo s drogami související scéna. V těchto prostorách se pak uskutečňuje interakce mezi moderátorem a návštěvníky. Díky kombinaci informací, smyslového vnímání a diskusi s moderátorem se návštěvník dokáže velmi dobře vžít do situací, které s sebou zneužívání drog nese. Návštěvníci vlaku na několika místech „příběhu ve vlaku" také současně zapisují do dotazníků, jak by se v dané situaci zachovali oni sami.

Protidrogový vlak bude mít zastávku v Chodově (viz zde), a to dne 7. 5. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin pro žáky i širokou veřejnost z Nového Sedla a Lokte. Žáci II. stupně ZŠ z Nového Sedla a z Lokte tento program absolvují především dopoledne, v odpoledních hodinách bude mít možnost účastnit se také široká veřejnost. Autobusová doprava tam i zpět bude zajištěna. 

Zdroj: Ing. Věra Baumanová, starostka města Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář