Doubrava: Opraví se téměř 600 metrů cest

0

doubrava, , oprava, cesty, uzavření, smlouva, zastupitelstvo, rozhodnutí, investice, chodník, ulice


Rada města Aše na schůzi, konané dne 12. srpna 2019, schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava komunikací - Doubrava u Aše“ a pověřila starostu k uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, společností ALGON, a.s. Cena vítězné nabídky je 1,644 mil. Kč (včetně DPH).

Společnost v Doubravě opraví tři úseky, dohromady se bude jednat o 575 metrů vozovky šíře 3,5 nebo 2,5 metru.

Práce v Doubravě byly připravovány v rámci schváleného plánu středních oprav, do něhož bylo vybráno pět míst, kde se tyto opravy provedou. Kromě Doubravy to byla obec Mokřiny a v Aši ulice U Sadu, Sibiřská a Slovanská. Ze seznamu byla nakonec vyřazena Slovanská, důvodem byly dodatečné žádosti několika vlastníků sousedních pozemků o uložení sítí. Tato oprava se přesouvá do roku 2020.

V Mokřinách je opravován chodník v úseku od křižovatky ulic Komenského a Příční po bývalou školu (700 m). Stejnou opravou prochází také chodník v Sibiřské, a to od od křižovatky s ul. Studentská po hranice katastru s obcí Krásná (326 m). V ulici U Sadu se opraví povrch vozovky a vyrovnají obrubníky, a to po celé její délce, tj. od křižovatky s Hlavní až po ulici Na Vrchu.

Metoda středních oprav spočívá ve výměně povrchu vozovky, vyrovnání a výměně obrubníků a výměně povrchu chodníku. Pro tento způsob oprav jsou vhodné jen některé komunikace, jinde je nutné provést celkovou opravu dle projektové dokumentace, tedy i s výměnou konstrukčních vrstev a inženýrských sítí.

Zatímco dosud střední opravy připravovala městská společnost Ašské služby, od letošního roku je příprava a realizace oprav v režii pracovníků odboru správy majetku a investic.Zdroj: město AšSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář