Chebsko: Z projektů IROP šlo do škol přes 40 milionů korun (TV Západ)

0

chebsko, projekt, irop, školy, žádost, úspěch, antonín jalovec, miroslav janoušek, pavel černý, miroslav kříž, václav polívka, michaela lámerová, květa čeganová, vzdělání, dotace, štěpánka dostálová, rekonstrukce


Začal nový školní rok a několik škol na Chebsku může naplno využívat své nově zrekonstruované a moderně vybavené odborné učebny. Ty se podařilo zafinancovat z dotačních titulů Integrovaného regionálního operačního programu.

O Výzvu č. 47 zaměřenou na infrastrukturu základních škol byl v celorepublikovém kontextu obrovský zájem. Celkem bylo předloženo 661 žádostí, přičemž bylo podpořeno 240 projektů za přibližně 3,5 miliardy Kč. Více jak 63 % projektů tedy neuspělo. 

Na Chebsku byli žadatelé naopak velmi úspěšní. Ze šesti podaných žádostí jich prošlo hned pět v celkové hodnotě okolo 37 milionů korun. Tento úspěch lze přičíst kvalitně zpracovaným žádostem. Ty zajistilo jak město Cheb prostřednictvím svého odboru projektového managementu, tak další zřizovatelé škol na Chebsku - Františkovy Lázně, Plesná a Lipová. Podpořeny byly učebny na výuku cizích jazyků, přírodních věd, technických a řemeslných oborů a učebny pro práci s digitálními technologiemi. 

„Mě navíc velmi těší, že se nejen měnil nábytek a dávalo nové vybavení, ale že se v rámci rekonstrukcí často realizovaly i výměny sítí atd. Takže se ta škola opravdu výrazně zhodnotila,“ uvedl k projektům starosta Chebu Antonín Jalovec.

Jako první dokončila práce na projektech 6. Základní škola v Chebu.

„Díky projektu jsme nakoupili a vybavili dílnu na dřevoobrábění, kovy. Nakoupili jsme ponky, svěráky – nové vybavení, které odpovídá 21. století. Čili děti se seznamují i s robotikou a s přístroji, které k tomu odpovídají,“ popsala ředitelka 6. ZŠ Cheb Štěpánka Dostálová.

Učebny jsou nově s bezbariérovým přístupem, kdy proběhly i úpravy vstupu do budovy a škola pořídila schodolez. Vzniklo též hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vše v ceně 4,1 milionu korun. 

Projekt za 8,5 milionu korun připravila 1. ZŠ v Chebu. 

„Celý ten projekt se skládal vlastně ze tří částí. Jednak to bylo vybavení učeben, druhou částí to byla tzv. vnitřní konektivita, tzn. Připojení k internetu, a třetí tou částí byla bezbariérovost. My jsme museli zřídit jednak tento speciální nájezd, který samozřejmě ve škole, která byla postavena v roce 1977, nebyl. Dále bylo v rámci bezbariérovosti upraveno jedno sociální zařízení, tedy WC, které je nové, moderní a umožňuje bezbariérový přístup,“ doplnil informaci ředitel 1. ZŠ Miroslav Janoušek. 

Na škole vznikly nové multimediální učebny cizích jazyků, fyziky a chemie. Další částí bylo vybudování vnitřní konektivity. 

Na chebské „trojce“ mají největší radost z nové chemicko-fyzikální laboratoře, učebny fyziky a z nových dílen.

„V rámci dílen pracují žáci především se dřevem. Co se týče chemie nebo resp. laboratoře, tam se jedná o žákovské pokusy, které žáci provádějí ve skupinách. Zde je fyzika, kterou jsme zmodernizovali tím, že jsme žákům umožnili další práci, a to opět pro žákovské pokusy především v oblasti elektrického proudu,“ vysvětlil ředitel 3. Základní školy v Chebu Pavel Černý.

A podobně jako na ostatních chebských školách se zřídil bezbariérový přístup do budovy, laboratoře i dílen a zajistila se vnitřní konektivita. Vše za 6,7 milionu korun.

Na 4. ZŠ Cheb se podařilo zajistit i tolik potřebný výtah a nové hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu. A nejen to.

„My jsme nyní v jazykové učebně pro výuku cizího jazyka – anglického jazyka. Vedle máme učebnu pro německý jazyk. Učebny jsou velice podobné, jsou vybaveny sluchátky, mixážním pultem, dispečinkem. Mají moderní interaktivní tabuli. Takže ty nejmodernější didaktické pomůcky pro výuku jazyků. Pak máme ještě počítačovou učebnu, která je vybavena nejmodernější digitální a výpočetní technikou a podobně,“ vyjmenoval Miroslav Kříž, ředitel 4. ZŠ v Chebu. 

Celkové náklady na čtyřce se pohybovaly na úrovni 5,9 milionu korun. 

Na podzim budou dokončeny také práce na ZŠ v Plesné. Zdejší projekt byl největší ze všech jmenovaných a to ve výši 12 milionů korun. 

„Konkrétně tento projekt, který realizujeme, tak jeho součástí – to, proč jsme ho vzali, byla možnost rekonstrukce odborných učeben. Takže na škole rekonstruujeme zcela dílny, multimediální učebnu, jazykovou učebnu a učebnu matematiky a přírodopisu. Součástí projektu, resp. možnost, abychom vůbec uspěli, tak musela být tzv. bezbariérovost. Ta zde ve škole vcelku řešena byla, ale průchod mezi patry byl samozřejmě složitý, takže je zde stavba výtahu, výstavba sociálního zařízení pro vozíčkáře. A další nemalou součástí je konektivita školy,“ informoval ředitel plesenské základní školy Václav Polívka.

Kromě „velké“ výzvy z IROPu se zřizovatelům škol na Chebsku podařilo uspět i ve výzvě, kterou administrovala Místní akční skupina MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Tato výzva zaměřená na zlepšení infrastruktury pro vzdělávání byla určena pro žadatele z obcí do 25 000 obyvatel. Na území Správního obvodu Obce s rozšířenou působností Cheb se jednalo o 2 projekty v celkové hodnotě zhruba 3,4 milionu korun. 

Tak například v Lipové už letos sklízeli zeleninu v novém školním skleníku. 

„Chceme hlavně, aby si děti vyzkoušely to, co se naučí v předmětech prvouka a přírodověda teoreticky, tak potom, aby si to mohly vyzkoušet v praxi. Udělaly se ještě dílny, aby se opět mohla podpořit manuální zručnost. Podmínkou k tomu byla bezbariérová toaleta,“ vysvětlila ředitelka Základní školy v Lipové Michaela Lámerová. 

Celkově si úpravy vyžádaly 1,6 milionu korun.

Naučnou zahradu s venkovní učebnou za 1,8 milionu korun pro celoroční vzdělávání v oblasti „Člověk a příroda“ mají nyní v Domě dětí a mládeže a školní družině ve Františkových Lázních. 

„Nejvíc zahradu využívá přírodopisný kroužek a badatelský klub, který je hrazen z Ministerstva školství v projektu Šablony 2. Zahradu využívá i školní družina či sem občas zajde školní klub. Z projektu jsme dostali i nářadí. Starají se o to především děti,“ přiblížila využití zahrady ředitelka Domu dětí a mládeže Květa Čeganová.

Všechny uvedené projekty musely být před svým podáním v území projednány a schváleny v tzv. Strategickém rámci, který slouží jako podklad pro územně zaměřené výzvy z různých dotačních programů a národních zdrojů. 

Strategický rámec na Chebsku je administrován v rámci projektu „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro Správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb. Ten je financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a město Cheb jej realizuje od června 2018 do května 2022.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář