Aš: V historické části města se bude v příštím roce revitalizovat park

0

, historie, revitalizace, park, kaplanka, most, program, dotace, konkurence, projekt


Park historie či Kaplanka. Takto je pracovně nazýván zhruba 3,5 hektaru velký park, ohraničený ulicemi U Radnice, Na Příkopech, Kaplanka (část) a Okružní, jehož revitalizace by měla proběhnout v následujících dvou letech. Rada města na mimořádné schůzi, konané dne 18. 12. 2019, schválila výsledky zadávacího řízení a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítěznou společností RMC STAVBY, s.r.o. Cheb.

Ta byla v konkurenci dalších šesti uchazečů s cenou 53,5 milionu korun nejlevnější (cena je bez DPH). V případě odstoupení vítězné společnosti je starosta pověřen podpisem smlouvy s dalšími společnostmi dle pořadí v soutěži.

Vítěz výběrového řízení v Aši realizoval již několik akcí, například rekonstrukci budovy městského úřadu v Kamenné ulici, stavbu nové kuželny či přestavbu bývalého učiliště na základní uměleckou školu. 

Předmětem zakázky bude například rekonstrukce kamenného mostku z roku 1724. Jedná se o nejstarší stavbu ve městě, takže oprava této státem chráněné památky se bude provádět podle restaurátorského záměru a pod dohledem památkářů. 

V parku se dále vybuduje visutá lávka pro pěší, vzniknou dřevěné chodníky, sanace čeká stávající opěrné zdi, přičemž vystavěno bude několik dalších. Vznikne pietní místo, které připomene nedávnou historii, kdy tu místo evangelického hřbitova, se všemi zde pohřbenými významnými občany tohoto města, byly v 70. letech minulého století vybudovány tenisové kurty. Památník vyroste v místě bývalé smuteční síně.

Součástí revitalizace bude také stavba chodníků, zpevněných cest a sadové úpravy. Všechny tyto uvedené zásahy jsou zahrnuty do seznamu objektů, na které město obdrží dotaci z EU a státního rozpočtu. Mimo tento seznam je několik dalších úprav, jež se budou financovat z rozpočtu města, například jde o stavbu parkoviště a stavební úpravy zázemí tenisových kurtů.

Revitalizace parku je rozdělena do tří částí. První část, pro niž nyní proběhlo výběrové řízení, budou představovat stavební práce, druhou částí je virtuální naučná stezka a třetí stavba dětského hřiště.

Revitalizace parku měla být zahájena už v letošním roce. Rada města ale na mimořádné schůzi v prosinci 2018 výběrové řízení zrušila. Částka, o kterou si za realizaci v aukci řekla vítězná stavební společnost, přesahovala skoro dvojnásobně limit 44 miliónů korun, určený na tuto stavbu v rozpočtu na rok 2019. Město proto zadalo přepracování projektové dokumentace. Vznikla tak technologicky levnější varianta, která ale zachovala většinu zamýšlených staveb.

V rozpočtu města na příští rok je na tuto investici počítáno s částkou 82 miliónů korun.

Oficiální název zakázky je KAPLAN/KA - Společná historie Aše a Selbu v časové ose, č. 239. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Město z tohoto programu na revitalizaci získalo dotaci ve výši 1,5 milionu Euro.


Zdroj: město AšSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář