Region: Sportovní den s Ajaxem a strážníkem Pavlem

0

region, strážník pavel, ajax, sportovní den, besip, škola, spolupráce, žáci, znalosti


Jako každoročně i letos Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary, BESIPem a Střední pedagogickou školou Karlovy Vary pořádali den s Ajaxem a strážníkem Pavlem. Sportovní den s Ajaxem se uskutečnil již po jedenácté a dokonce hned dvakrát po sobě, jednou v Karlových Varech a podruhé v Sokolově.

Den s Ajaxem a Strážníkem Pavlem proběhl první červnový týden letošního roku v Karlových Varech ve sportovním areálu Základní školy Konečná. Daného sportovního dne se zúčastnilo bezmála 800 žáků třetích a čtvrtých tříd základních a praktických škol. Tento den byl pro děti odměnou za celoroční práci s oběma zápisníky. Žáci se během celého školního roku seznamovali s problémovými tématy, jako jsou závislosti, mezilidské vztahy, nebezpečí internetu či dopravní výchova. V průběhu školního roku za dětmi docházeli do škol policisté nebo strážníci a jednotlivé kapitoly zápisníků s nimi procházeli.

Žáci za svou práci se zápisníky a notesy byli náležitě odměněni, neboť v rámci sportovního dne se mohli zúčastnit deseti různých sportovních i nesportovních disciplín, jako například skákání v pytlích či hod na cíl. Dále si mohli udělat svůj otisk prstu nebo prověřit své znalosti z dopravní výchovy při přiřazování názvů k dopravním značkám. Za splnění jednotlivých disciplín žáci sbírali razítka, za která pak na konci konaného sportovního dne získali drobné upomínkové předměty. Na jednotlivých stanovištích děti očekávali strážníci, policisté nebo studentky z karlovarské pedagogické školy, které při akci pomáhaly.

Součástí dne s Ajaxem a strážníkem Pavlem byly i ukázky služebních psovodů Policie ČR ze Skupiny základních kynologických činností z Karlových Varů při hledání nebezpečného pachatele. Dále ukázky výcviku sebeobrany strážníků Městské policie při zákroku na agresivního muže, který ohrožoval veřejný pořádek, a proto proti němu bylo užito hmatů, chvatů, úderů a kopů sebeobrany. Za zmínku určitě stojí i prohlídka techniky jak Policie ČR, tak i strážníků Městské policie Karlovy Vary, kde si žáci mohli prohlédnout služební motocykl a vozidla v barvách Policie ČR i Městské policie. Dále byl k prohlídce přistaven i segway nebo jízdní kolo strážníků Městské policie.

Dne 13. června proběhl druhý sportovní den s Ajaxem, který se konal v Sokolově v parku Bohemia. Ten pro děti připravili zejména policisté z Obvodního oddělení Sokolov – město a zúčastnilo se ho více jak 200 žáků. I tito žáci třetích a čtvrtých tříd základních a praktických škol na Sokolovsku se zapojili, během celého školního roku do práce se zápisníkem psa Ajaxe. I zde se žáci mohli zúčastnit sportovních i vědomostních soutěží, za které dostali v závěru konané akce pěknou odměnu. Mimo běžných sportovních her, se kterými se žáci na dni s Ajaxem setkali, si mohli vyzkoušet i to, jak rychle běhají, přičemž jejich přesnou rychlost jim naměřil radar z dopravního inspektorátu v Sokolově. V průběhu dne zde byla k vidění ukázka sokolovských policejních psovodů a jejich čtyřnohých parťáků při výcviku poslušnosti a následné zadržení pachatele. Dále byla pro děti připravena policisty z Obvodního oddělení Sokolov - město dynamická ukázka zadržení pachatele z vozidla. K vidění byla technika Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Složky integrovaného záchranného systému byly dále k vidění i při společném zásahu v závěrečné ukázce, kde docházelo k vyproštění osoby z havarovaného vozidla.

Obě akce byly ukončeny slavnostním předáním odměn pro všechny děti, které dostaly, nejen omalovánky psa Ajaxe, pexesa s dopravními značkami, sladkosti, Ajaxovy hodiny a další drobné motivační předměty připravené preventisty Policie ČR či Městské policie Karlovy Vary.

nprap. Bc. Věra Hnátková


Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář