Karlovy Vary: Navrhněte kandidáty na městská ocenění

0

karlovy vary, ocenění, návrh, nominace, cena, čestné občanství, zastupitelstvo, adresa


Znáte nějakou výjimečnou osobnost, která svou prací přispěla k věhlasu Karlových Varů. Máte svého kandidáta na nejvyšší městská ocenění? Dejte nám o něm vědět. Nominace na udělení Ceny města Karlovy Vary a čestného občanství můžete zasílat do 15. ledna 2020.

Písemné návrhy s podrobným zdůvodněním nominace adresujte Magistrátu města Karlovy Vary (odbor kancelář primátora města), Moskevská 21.

Ocenění vybraným osobnostem schvaluje zastupitelstvo města. Udělována jsou při významné městské události, obvykle v rámci Slavnostního večera města při oslavách Zahájení lázeňské sezony.

Čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města je udělováno jako:
- výraz ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy Vary;
- zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města;
- zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu;
- zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary;
- čestné občanství města Karlovy Vary může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti.

Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcům i kolektivům jako morální ocenění:
- autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary,
- autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
- autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
- osobnostem, které podaly mimořádný výkon a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru se vztahem ke Karlovým Varům;
- osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný přínos,
občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary.

Adresa pro podávání návrhů:
Magistrát města Karlovy Vary
odbor kancelář primátora
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary


Zdroj: Magistrát města Karlovy VarySouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář