Aš: Památník americké armády se má do dvou let přemístit ze sadů Míru k radnici

0

, památník, přesun, radnice, projekt, dokumentace, monument, úpravy


Úpravy okolí památníku Armády Spojených států amerických po jeho přemístění z prostor mezi sady Míru a Masarykovým náměstím k radnici. To bylo téma výrobního výboru, který řešil detaily vznikající projektové dokumentace.

Projekt bude vycházet ze studie, kterou radnici loni dodal Atelier Koncept. Projektant z uvedené projekční kanceláře navrhl nejen toto nové místo, ale také podobu bezprostředního okolí, například umístění přístupové cesty k památníku, tvar a velikost shromaždiště, materiály, osvětlení, zeleň, atd.

Pomník svobody, jak autoři studie obří žulový kámen s deskou po svém nově pojmenovali, by zde měl stát na skleněném podstavci, jenž má připodobňovat křehkost skla a křehkost svobody. Stávající opěrnou zídku v parčíku pod radnicí, vyskládanou „nasucho“ z kamenů, by nahradily velkoformátové desky. Stejný materiál se položí také na nový přístupový chodník.

Nyní monument stojí v linii zamýšlené řadové zástavby, kde jsou veškeré inženýrské sítě, navíc k němu není prakticky žádná přístupová cesta, protože terén je zde vyvýšený a od chodníku je proto oddělen cca 80 centimetrů vysokou opěrnou zdí. Proto radnice loni rozhodla o přemístění památníku do vhodnější lokality (záměr byl radou města schválen na schůzi, konané 17. 9. 2018). Projektová dokumentace bude zpracována autorem studie ještě v letošním roce. Vlastní přemístění památníku a úpravy okolí se předpokládají v roce 2021.

O záměru přemístit památník a připravovaných úpravách okolí nového stanoviště bude informováno Ministerstvo obrany České republiky, které péči o válečné hroby a pietní místa ve smyslu zákona o válečných hrobech koordinuje.

Památník americké armády je na Masarykově náměstí od roku 1990. Instalaci dohodlo Občanské fórum s vedením města v lednu, už o tři měsíce později byl slavnostně odhalen. V kronice toho roku se k události uvádí:

„Ve čtvrtek 19. dubna 1990 v podvečer se za sychravého počasí zúčastnilo na dva a půl tisíce ašských občanů slavnostního odhalení pamětní desky padlým vojákům americké armády – osvoboditelce Aše v sadech Míru.

Chvíle čekání na tento slavnostní akt zpříjemňovala mládežnická dechová hudba LŠU v Chebu spolu s mažoretkami pohybové skupiny.

S projevem u pamětní desky, kde stáli čestnou stráž místní skauti, vystoupil člen rady MěstNV v Aši, pan Jan Hais, který připomněl průběh osvobození Ašska v dubnu 1945 a uctil památku padlým americkým vojákům. Poté zazněla československá státní hymna, kterou zazpíval dětský pěvecký sbor LŠU „Ašata,“ pod vedením Jany Žofákové. Po americké hymně v podání pěveckého sboru ZK Tosta Aš, který dirigoval Vladimír Štěpán, byla pamětní deska slavnostně odhalena a občané k ní položili věnce a květiny.“

Popis památníku:
Pamětní deska z patinovaného polyesteru je umístěna na masivním, hrubě opracovaném žulovém monolitu vysokém 250 cm. Vyhotovil ji sochař z Mariánských Lázní Vítězslav Eibl. Po diagonále zleva doprava vlaje plochý reliéf americké státní vlajky, na pravé straně nápis z majuskule: 20. IV. 1945 OSVOBODILA AMERICKÁ ARMÁDA MĚSTO AŠ. Vedle je menší deska se jmény osmi padlých vojáků.


Zdroj: město Aš


Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář