Práce Nabídka zaměstnání

Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje - Karlovy Vary

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.

Závodní 353, Karlovy Vary

Mgr. Veronika Vodičková
+420 736 650 073
  • směny

    Jednosměnný provoz

  • min. vzdělání

    Vysokoškolské

Nástupní plat 55 000,- až 70 000,- Kč

Kontakt: Vodičková Veronika Mgr., tel.: 736 650 073, e-mail: veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz
Předpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdělání (výhodou přírodovědného nebo lékařského směru)
prokazatelné zkušenosti s vedením organizace, lidských zdrojů a finančního řízení
pokročilá znalost AJ (schopnost vést jednání, prezentovat výsledky, přednášet)
výborné komunikační, řídící a koordinační schopnosti
vysoké pracovní nasazení při naplňování koncepce institutu
řidičský průkaz skupiny B

Výhodou:
orientace v oblasti lázeňství a balneologie
zkušenost s řízením obdobné organizace
znalost NJ/RJ případně dalšího světového jazyka
schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
orientace v příslušné legislativě a strategických dokumentech, vč. orientace v oblasti samosprávy, lázeňských měst a subjektů činných v lázeňství
praxe ve vedení organizace po ekonomické stránce
publikační činnost v oblasti lázeňství a balneologie v impaktovaných časopisech, autorství knih

Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení a titul zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
datum a podpis zájemce

Přílohy, které zájemce připojí k přihlášce:
motivační dopis
strukturovaný profesní životopis s doložením dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech
koncepce o směřování, cílech a řízení instituce v rozsahu max. 5 normostran. Doporučená osnova:
výzkumné cíle - krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé
další cíle institutu
personální nastavení institutu
spolupráce s partnery a organizacemi
představa o financování institutu
konkrétní možnosti výzkumu v balneologii, vč. jejich financování
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
Nabízíme:
finanční ohodnocení plně odpovídající náročnosti práce
příležitost formovat novou vědeckou instituci
možnost uplatnění kreativních nápadů, seberealizace, dalšího vzdělávání


Odpovědět na nabídku

Zadejte vaše jméno
Zadejte komentář
Podporované formáty: doc, docx, xls, rtf, txt, xls nebo pdf
Zadejte váš email
Opište kontrolní kód
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.