Sokolov: Město pořídí třicet nových nádob na tříděný odpad

0

sokolov, kontejner, odpad, třídění, nádoby, domácnost, občané


V Sokolově je 425 kontejnerů na tříděný odpad ve 111 kontejnerových hnízdech. Občané mohou třídit papír, plast a nápojové kartony, sklo, textil, použitý olej z domácností a drobné elektrospotřebiče.

Od nového roku přibude dalších 30 kontejnerů na tříděný odpad na 10 různých místech.

Dvanáctkrát ročně nechává město přistavit velkokapacitní kontejner na objemný odpad. V Chebské ulici je k dispozici také sběrný dvůr, kam mají občané možnost odvézt rozměrnější odpady a odpady, které nepatří do kontejnerů, jako např. elektrozařízení, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, kovy, stavební odpad a další.

SOTES pomůže s objemným odpadem
Od dubna loňského roku zavedla městská společnost SOTES Sokolov, s.r.o. novou službu pro obyvatele Sokolova - TAXI ODPAD. Její podstatou je možnost odvozu objemného odpadu z domácnosti do sběrného dvora pro ty, kteří nemají jak tento odpad odvézt sami. Služba je určena výhradně obyvatelům města Sokolov a týká se pouze odpadu z domácnosti - např. stará skříň, gauč, křesla, lednice, koberec apod. Služba je zpoplatněna paušální částkou 100 Kč, množství odpadu je limitováno 100 kilogramy.

Jak funguje v ČR systém třídění a recyklace odpadu?
Češi mohou třídit odpad už do více než 307 tisíc barevných kontejnerů. S naprostou samozřejmostí to dělají už bezmála 3 obyvatel v ČR. Díky jejich odpovědnosti se tak ročně vytřídí více než půl milionu tun odpadu. V roce 2016 lidé v obcích a městech vytřídili přes 793 tisíc tun papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Zdánlivě nepotřebným odpadům, tak díky třídění dali druhou šanci. Zrecyklováno tak bylo 77 % všech obalů uvedených na tuzemský trh klienty zapojenými v systému EKO-KOM. V barevných kontejnerech, sběrných dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytříděného odpadu nekončí, ale naopak začíná.

Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží svozové firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování. Pomocí dopravníků se odpad dopraví do třídící kabiny. Tady obsluha linky odpady dál dotřídí na různé druhy, podle materiálového složení nebo podle požadavků konečných zpracovatelů. Z projíždějícího pásu lidé vybírají správné druhy odpadů a shazují je do velké klece, která je umístěna pod kabinou. Roztříděné odpady se pak lisují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům – buď jako druhotná surovina, anebo přímo k recyklaci. Z odpadů upravených na druhotnou surovinu se pak pomocí recyklace vyrábí buď úplně nové výrobky, většinou se ale přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů. To je třeba případ papíren nebo skláren, kde se sběrový papír a skleněné střepy přidávají k primárním surovinám. Vytříděné odpady se k nám tedy díky materiálovému využití vrací v podobě nových výrobků. 

Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na konec dopravního pásu a vyřazují se do odděleného kontejneru – jde o tzv. výmět. Ten buď putuje na skládku, nebo do spalovny, kde se využívá k výrobě tepla a elektrické energie.

Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete i na stránkách zde.


Zdroj: město SokolovSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář