Region: Historický vlak vezl císaře Karla I. (TV Západ)

0

kraslická dráha, železnice, sokolov, svatava, hřebeny, oloví, rotava, kraslice, císař karel i., roman kotilínek, jan picka, jan mikuláš, miroslav šůs, robert koutný, železniční spolek, klub m 131.1


Výročí sto let, kdy navštívil region císař Karel I., si připomněli v sobotu 26. května na Kraslické dráze. Program zahrnoval nejen jízdu historickým vlakem taženým parní lokomotivou 475.111, ale také stylizovaná vystoupení v jednotlivých stanicích. Unikátní akce byla výsledkem široké spolupráce.

„Protože se do přípravy a všech starostí, které kolem toho byly, zapojily všechny obce a města, které leží právě na kraslické trati. V každé stanici si připravili svůj program pro uvítání návštěvníka, kterého jsme ve vlaku měli, což byla postava císaře Karla I., který skutečně před 100 lety, v roce 1918 Kraslice navštívil,“ vysvětlil starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Na sokolovském nádraží se před právě rekonstruovanou budovou konalo zahájení akce za účasti starosty města Jana Picky, krajského radního Petra Kubise a řady dalších hostů. V dobových kostýmech je doprovázeli císař s císařovnou Zitou. 

„Chci pozdravit všechny obyvatele Falknova nebo dnes Sokolova, všechny návštěvníky, turisty a všechny, kteří s námi pojedou, i ty, kteří zůstanou zde. Doufám, že nám pára nevychladne a dojedeme zdárně do cílové stanice, která bude v Kraslicích. A pokud s námi pojedete, že se vám bude naše cesta časem – těch 100 let zpátky, líbit,“ pozdravila přítomné postava císaře Karla I.

V kulturní části programu se představila místní Základní umělecká škola. Svůj stánek měla na místě i Městská policie. Přesně v 8:37 vyrazil vlak ze stanice Sokolov a z roku 2018 proti proudu času.  

„Chtěli jsme to pojmout i trošku šířeji, protože letošní rok je rokem řady výročí a my jsme je právě chtěli připomenout i během této jízdy. Takže jsme si projeli různé etapy historie našich dějin. Byli jsme v 80. letech ve Svatavě, v 60. letech v Hřebenech, kde jsme potom vzpomněli také na rok 1968,“ popsal Kotilínek.

Květinové děti v Hřebech vystřídaly vojáci ve stanici Bleistadt neboli Oloví. Doba pražského povstání boje o rozhlas. 

„Jménem královského města Oloví si Vás dovolujeme Vaše Veličenstva co nejsrdečněji přivítat u nás v Oloví. Víme, že jste v Čechách vykonával nejen vojenskou službu, ale i studoval. Umíte skvěle česky a těší nás, že máte Čechy a jejich obyvatele rád. Náš region je známý nejen průmyslem, ale i nádhernou přírodou a lázeňstvím. Dovolte, abychom Vás přivítali po staročesku – chlebem a solí,“ pozdravil císaře a jeho doprovod starosta Oloví Jan Mikuláš.

Císaři a jeho družině zatančily děti a císař se zapsal do pamětní knihy města.

„Pak jsme se přesunuli do Rotavy, kde byla léta 30., opět jsme také připomněli neblahé události ze září 1938,“ přiblížil další stanici Rotavu Kotilínek.

„Doba nástupu nacionálních socialistů v sousedním Německu a jejich rostoucí vliv na německou menšinu, která tehdy žila v československém pohraničí, takže, jak můžete slyšet, tak se tito lidé scházeli, protestovali,   vyjadřovali svou nespokojenost se státem, ve kterém žili,“ popisoval z vagonu místním občanům Kotilínek.

Po ukázce došlo k uvítání vzácných cestujících.

„V této velice rozbouřené době je Vaše návštěva významnou oporou pro zdejší obyvatelstvo. Vaše podpora nám přináší sílu do dalšího boje za sjednocení německého lidu. Tíživá sociální situace dopadá na naše občany tím nejhorším způsobem. Řada lidí musí odcházet za prací do Německa, aby nasytili hladové rodiny. Československá vláda se nestará o tento bohem zapomenutý kout. Nereaguje na napadání a osočování našich spoluobčanů a proto si musíme pomoci sami. Vaše jasnosti, Vaše státnické schopnosti dojednat dohody mezi znesvářenými stranami, přinést nové možnosti a řešení národnostních sporů, nám dávají víru v mírovou dohodu,“ vyzval k naději starosta Rotavy Miroslav Šůs.

Vlak poté dojel do stanice Kraslice předměstí, kde probíhaly oslavy vzniku republiky. Na místě se prezentovali hasiči, jezdila historická drezína a zpívalo se.

Poslední zastávkou vlaku bylo hlavní Kraslické nádraží. Císaře uvítaly davy lidí a hudba Horalka.

„Tam jsme pak vzpomínali na dobu před vznikem Československé republiky v roce 1918, tedy přesně té doby, kdy císař Karel I. navštívil Kraslice. 26. března toho roku navštívil město Kraslice, aby se skutečně přesvědčil o zdejší bídě. Protože to byla ještě doba, kdy zuřila 1. světová válka a Karel I., jako následovník Františka Josefa II., chtěl znát stav své monarchie a chtěl vědět, jak se lidem daří. Proto také uspořádal cestu do Krušnohoří, mimo Kraslic navštívil celou řadu dalších míst a měst, o kterých také referoval dobový tisk,“ informoval Kotilínek.

„Jsem rád, že i v této těžké době, v době, kdy celé Krušnohoří trpí hlady, jste si vyhradili čas na přivítání mě  a mé manželky. Doufám, že všechna opatření, která byla nařízena, budou účinná a v Krušnohoří – v mém milovaném Krušnohoří, bude opět lépe,“ vyjádřil naději císař.

V upomínku akce byla odhalena destička na nástupišti. 

„A také jsme nechali zpracovat publikaci, která mapuje poměrně podrobně průběh celé císařské návštěvy z roku 1918 a připojili jsme tam potom i popis některých dalších návštěv mnohých jiných státníků a politiků, kteří během těch 100 let navštívili Kraslice,“ doplnil další bod programu Kotilínek. 

Proběhl také křest knihy a vyhlášení dětské výtvarné soutěže na téma železnice. Ve zdejším muzeu se mohli návštěvníci dozvědět řadu podrobností z historie Kraslické dráhy. Zatímco se delegace vydala na projížďku kočárem po městě, podívali jsme se s kamerou do útrob muzea. To zřizuje Železniční spolek Klub M 131.1., který celou akci dne měl na starosti.

„Toto muzeum vzniklo asi před deseti lety. Je to muzeum kraslické dráhy, věnuje se trati Sokolov – Kraslice - Klingenthal. Vzniklo tím, že jsme měli ve svém vlastnictví řadu exponátů, které by bylo dobré někde prezentovat. Výhoda byla v tom, že se zde uvolnila místnost bývalé restaurace, a to jsme využili. Nyní je na některých úsecích rychlost 60 km/h. Tehdy byla nižší do 40 km/h. Běžný vlak je schopen trať projet za 40 minut, na začátku revoluce se jezdilo za zhruba dvojnásobnou dobu,“ prozradil jednatel spolku Robert Koutný.

Vedle všech prezentovaných historických výročích by nemělo zapadnout i jedno méně nápadné, ale o to důležitější.

„Připomínáme si také 20 let, kdy provoz na kraslické trati převzala soukromá společnost. Původně to byla společnosti Viamont, poté GW Train Regio, která ji následovala. V podstatě se dá říci, že tuto trať také zachránila. Díky tomu tady stále jezdíme po železnici. Možná nám to připadá naprosto samozřejmé, ale nechybělo málo a samozřejmé by to určitě nebylo,“ upozornil Kotilínek.

Kraslická dráha také přede dvěma lety oslavila 140 let od svého vzniku. Podrobnosti o historii dráhy najdete na stránkách spolku
Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář