Kynšperk: Proběhly oslavy 74. výročí osvobození města (TV Západ)

0

kynšperk, oslavy osvobození, průvod, jana tomsová, tomáš svoboda, joanna lockard


Město Kynšperk nad Ohří si připomnělo 74. výročí osvobození tradičním průvodem a pietními akty u pomníků. V pondělí 6. května se v půl čtvrté vydal průvod tvořený místními mažoretkami, dechových orchestrem a občany v doprovodu dvou vojenských vozidel k památníku padlých v Chebské ulici. Kromě vedení města zde položili květiny zástupci Velvyslanectví Spojených států amerických, Generálního konzulátu Ruské federace, Karlovarského kraje, Vězeňské služby ČR, Krajského vojenského velitelství, Policie

„Boje druhé světové války se Kynšperku vyhnuly, nicméně ovlivňovaly ho po celou dobu. Velká část mužské populace byla odvedena a chybějící pracovní síly nahrazovali totálně nasazení z Čech, ale i třeba ze Svazu socialistických republik. Např. v Libavském Údolí, kde byla část textilky přestavena na zbrojní výrobu se nacházel pracovní tábor ze sil Sovětských socialistických republik. Ke konci války se do Kynšperka stáhly ustupující jednotky Wermachtu. Nedaleko Kynšperka, v obci Klingen, nynější Hlinová, došlo k posledním ozbrojeným bojům 2. světové války v Evropě. Těsně před příchodem Američanů Němci ustoupili od plánu na obranu Kynšperka, vyhodili do vzduchu oba kynšperské mosty a ustoupili na levý břeh Ohře,“ uvedla místostarostka Jana Tomsová.

Průvod se poté vydal do parku u kostela k pomníku amerických vojáků.

„I 74. let po skončení nejkrvavějšího konfliktu 20. století je stále nutné si připomínat hrůzy války, aby se znovu neopakovaly. Účinná obrana vychází z jednoty a síly. Letos NATO slaví 70 let od svého založení jako demokratická síla zajišťující mír a stabilitu. Aliance byla původně protiváhou expanzivním záměrům komunistických režimů po 2. světové válce. Když skončila studená válka, potřeba NATO tím neskončila. Současný svět není bez hrozeb našim společným demokratickým hodnotám. Čelíme novým výzvám, které se přidávají k těm původním, co stále přetrvávají. Musíme i nadále posilovat odolnost vůči řadě hrozeb – velkých a malých, hybridních nebo kybernetických, jež ohrožují náš mír, naši bezpečnost a naši demokracii. Silná spolupráce mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou stojí na těch samých hodnotách, za které řady našich mladých vojáků bojovaly a padly ve 2. světové válce. Naší úlohou je uctít jejich oběť a chránit demokratický odkaz, který nám zanechali. Jménem lidu Spojených států amerických vám z celého srdce děkuji,“ řekla mimo jiné v projevu Joanna Lockard, rada pro věci veřejné Velvyslanectví USA. 

„Před 74 lety Kynšperk a celý západ Čech nadšeně vítal jako osvoboditele americkou armádu. Praha a další části Čech a Moravy ve stejných dnech vítaly Rudou armádu. Chtěl bych naše osvoboditele ubezpečit, že nezapomínáme, komu vděčíme za svou existenci a za svou svobodu. Nikdy jsme nebyli pouze pasivní příjemci pomoci ze zahraničí. I když jsme po celou dobu nacistické okupace měli své podzemní odbory, i když naši hrdinové se účastnili osvobozovacích bojů jak na západních, tak na východních frontách, přesto je zřejmé, že největší tíhu a oběti boje proti nacismu, nesly na západní straně Spojené státy americké a na východě Sovětský svaz. Proto děkujeme především jim,“ dodal ve svém projevu starosta Kynšperka Tomáš Svoboda.

Kromě položení květin a věnců u památníku zazněly během pietní akce i národní hymny České republiky a Spojených států amerických. Na závěr se představily jednotlivé mažoretkové skupiny.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář