Kraj zajistí obědy zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin

0

karlovarský kraj, obědy, děti, sociálně slabé rodiny, ohrožení, chudoba, stravování, informace, projekt


Karlovarský kraj by se měl opět zapojit do projektu Obědy do škol, jehož cílem je zabezpečit bezplatné školní stravování dětem, které jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.

Podle odhadů by nabízenou podporu mohlo využít přes 700 dětí z našeho regionu. Celkové náklady jsou vyčísleny na více jak 4 miliony korun, přičemž projekt je plně hrazen z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci, jenž spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, a státního rozpočtu. Podání žádosti o dotaci však ještě musí posvětit Zastupitelstvo Karlovarského kraje. 

Hlavním cílem pomoci je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.

„O zapojení do projektu projevilo zájem 42 mateřských a základních škol, které vytipovaly celkem 738 dětí k podpoře. Konečné číslo však bude záviset na tom, jestli jejich zákonní zástupci dodají školám veškerá potřebná potvrzení od úřadu práce,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

Bezplatná strava může být poskytnuta dětem ze sociálně slabých rodin ve věku tři až patnáct let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v období od 1. 5. do 30. 6. 2019 a stravují se ve školní jídelně, kde také musí oběd sníst. Potvrzení o zapojení do projektu rodičům a zákonným zástupcům dětí z cílové skupiny vydává místně příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce. Informace o projektu budou v terénu šířit poskytovatelé sociálních a prorodinných služeb, kteří mohou klientům asistovat při vyplnění žádosti a doprovodit je na úřad práce nebo mateřskou či základní školu. Kromě nich budou o možnostech bezplatného stravovaní informovat  rodičovskou veřejnost i zapojené školy.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského krajeSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář