Karlovarský kraj: Počet nemocných respirační infekcí mírně klesá

0

karlovarský kraj, chřipka, respirační infekce, lékář


Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

V 12. kalendářním týdnu 2019 byla nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 625 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým kalendářním týdnem představuje mizivý pokles o 0,2 %. U předškolních a školních dětí došlo k nárůstu nemocnosti ARI, naopak u dospělé a seniorské populace k poklesu nemocnosti ARI. Nejvýraznější změna je evidována u mladistvých a mladých dospělých (15-24 let), a to pokles nemocnosti ARI o 21,9 %. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v Karlovarském kraji i ČR uvádí tabulka 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2018/2019 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf 1 a dlouhodobý trend graf 2.

Nejvyšší relativní nemocnost ARI byla v 12. kalendářním týdnu 2019 v okrese Cheb (779 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (459 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 672 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k nárůstu nemocnosti ARI v okresech Karlovy Vary (o 5,3 %) a Sokolov (o 37,1 %), naopak v okrese Cheb došlo k poklesu nemocnosti ARI o 21,0 %. V 12. kalendářním týdnu 2019 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 6 nových potvrzených případů chřipky. V letošní sezóně 2018/2019 (30.KT 2018 – 12.KT 2019) bylo evidováno v Karlovarském kraji celkem 110 potvrzených případů chřipky, a to zejména u seniorů (viz tabulka 2). Onemocnělo 49 mužů a 61 žen. Dvanáct případů chřipky bylo zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, kterou zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 108x chřipka A (z toho 12x chřipka A(H1N1) a 2x chřipka A(H3N2)) a 2x chřipka B. V 28 případech (13 mužů ve věku 41, 2x 50, 2x 58, 65, 3x 70, 71, 76, 79, 83 let a 15 žen ve věku 26, 35, 36, 42, 2x 62, 65, 69, 73, 79, 2x 80, 81, 84, 87 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky. Celkem 29 nemocných bylo hospitalizováno na ARO či JIP, 48 nemocných na standardních odděleních, 1 pacient nehospitalizován pro úmrtí a u 32 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 9 případů chřipky došlo k úmrtí. Celkem 67 pacientům byla podána antivirotika. Celkem 9 pacientů bylo v předchorobí očkováno proti chřipce, 80 pacientů neočkováno proti chřipce v předchorobí a v 21 případech se nepodařila očkovací anamnéza zjistit. 

I v letošní sezóně 2018/2019 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v kraji údaje počtu očkovaných osob proti chřipce. Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 3,59 % (data nejsou kompletní).Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského krajeSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář