Cheb: Projekt spalovny končí, město se soustředí na třídění (TV Západ)

0

cheb, zevo, spalovna, ukončení, antonín jalovec, tříděný odpad, eko-kom, terea, komunální odpad


Projekt chebského závodu na energetické využití odpadu známé pod zkratkou ZEVO bude ukončen. Stalo se tak na základě dohody města se spoluvlastníkem společnosti TEREA, který akci několik let připravoval.

„Sedmého května proběhla v Gelsenkirchenu valná hromada společnosti TEREA. Jsme rádi, že nám německý spoluvlastník firma Gelsenwasser AG. vyšla vstříc a spolu s námi schválila definitivní ukončení projektu ZEVO. Bylo přijato usnesení, ve kterém se zastavují veškeré další práce na projektu a dokonce součástí usnesení je i pokyn pro jednatele společnosti, aby současná žádost o územní rozhodnutí na stavebním odboru v Aši byla vzata zpět. Hlavním důvodem jsou – u části občanů, obavy enviromentální, protože sice dnes máme dokonalé technologie, ale nikdy nelze zabránit nějaké havárii nebo selhání lidského faktoru. Za mě osobně říkám, že mám velké obavy i z ekonomických důsledků, a to hlavně proto, že budoucí  nakládání s odpady v České republice je stále velmi nejasné. Nemáme jednoznačně přijatý zákon o odpadech a tím pádem nevíme, kdy, za kolik a jakým způsobem budeme moci s odpadem nakládat. Pouštět se za této situace do projektu v hodnotě čtvrt miliardy je ohrožující jak pro společnost TEREA, tak i pro město,“ vysvětlil starosta Chebu Antonín Jalovec.

Cheb se chce více soustředit na vznik a třídění odpadu. I ze studie, kterou má k dispozici vyplývá, že produkce komunálního odpadu je v Chebu vyšší než ve srovnatelně velkých městech.

„Klíčové je vůbec bránit vzniku odpadu a pak vzniklý odpad v první řadě recyklovat. Základem je dostupnost barevných popelnic. Budeme výrazně navyšovat počty separačních nádob a zřizovat nová popelnicová hnízda tak, aby ve většině míst byly separační nádoby stejně nebo méně daleko od bydliště než jsou nádoby na směsný odpad. Ukazuje se a EKO-KOM to jasně popisuje, že kupodivu finanční motivace třídění téměř nefunguje. Nejvíce funguje a nejvíce navýšení vytříděného množství odpadu vede dostupnost separačních nádob a osvěta. Máme již připraven program jednak právě k navýšení počtu separačních nádob, ale také např. k distribuci kompostérů, které získáme z dotačních titulů či distribuci tašek do domácností, které umožní třídění přímo v domácnosti a tím vším chceme na obyvatele působit,“ přiblížil Jalovec.

Dosud vynaložené náklady ve výši 2,8 milionu korun odepíše společnost TEREA. Podle města je běžné, že některé projekty se neuskuteční a náklady s tím spojené se vynaloží bez efektu. 

„Pokud porovnáte hrozící čtvrt miliardu, na kterou by si musela TEREA vzít z velké části úvěr, s vynaloženými prostředky, které se pohybují kolem 2,8 milionu, tak je to relativně málo. Navíc prostředky půjdou nikoli z městské kasy, ale z firmy TEREA. Firmě TEREA pak nikdo nebrání a bylo jí i doporučeno prodat projektovou dokumentaci do jiného města a tím část prostředků sanovat,“ uvedl starosta Jalovec.

ZEVO Cheb měla podle původních plánů spalovat okolo 20 tisíc tun odpadu ročně a měla být nejmenší zařízení svého druhu v republice. Proti plánům na výstavbu protestovala část chebské veřejnosti a zastupitelstvo města uložilo vedení ukončit projekt.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář