Cheb: Blíží se projekt Zlatá louka 2 (TV Západ)

0

cheb, zlatá louka2, pozemky, miroslav plevný, zasíťování, projekt


Rada města Chebu se na svém posledním únorovém jednání zabývala záměrem prodeje pozemků v lokalitě budoucí Zlaté louky 2. Soukromý investor zde chce vybudovat desítky stavebních parcel.

Město vlastní necelých 20 procent pozemku a chce po developerovi, aby vyřešil dopravní napojení celé oblasti nad rámec jeho povinnosti.

„Tato část, kde stojíme, je pozemek města. Větší část pozemku je ale v soukromých rukách. Je zde připravován developerský projekt – cca přes 80 parcel pro individuální výstavbu, pro rodinné domky. Připravuje to soukromý developer. K tomu, aby záměr mohl realizovat, potřebuje tuto menší část městských pozemků, na kterých také budou částečně parcely. Aby to bylo celé možné realizovat, je potřeba vyřešit vjezd – celé komunikační připojení z hlavní silnice na Františkovy Lázně. Celá záležitost by měla být řešena tak, že místo nevyhovující, poměrně i ošklivé ulice, která vede do ulice Dvořákovy na sídliště Zlatý vrch, by měla přímo od křižovatky vést rovná dvoupruhová komunikace s jedním chodníkem a měla by převzít obsluhu v současné době poměrně úzké, nevyhovující ulice Dolnické. Tzn., že by měla obsloužit nejen nové parcely, které tu jsou, ale i již existující lokalitu Zlaté louky a převzít tak nosnou část komunikace čili hlavní provoz, kdy se napojí na stávající komunikaci Dolnickou – zde vznikne „kruháč.“ Na této komunikaci bude připravena autobusová zastávka pro uvažovanou budoucí linku MHD, která by opět obsluhovala jak novou výstavbu, tak stávající Zlatou louku,“ vysvětlil na místě místostarosta Chebu Miroslav Plevný.

Nové napojení na křižovatku ulic Ašská a Dvořákova bude páteřní a k němu přibude i další komunikační větev zhruba v polovině pozemku. Odlehčí se tak ulici Dolnické. Cenu za realizaci pak město odečte z kupní ceny za své pozemky, které developerovi z Chebska prodá.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář