Aš: Práce na nové škole v Aši finišují

0

, škola, práce, zuš, zázemí, investice, budova, přístavba, sál, učebna, žáci, pedagog, ateliér, tvorba


Už jedenáctý měsíc trvající přeměna části objektu bývalého učiliště v Kostelní ulici na základní uměleckou školu se blíží do svého závěru. Investicí přesahující 40 miliónů korun škola získá moderní zázemí pro více než 500 žáků a téměř třicetičlenný pedagogický sbor.

Zařízení je umístěno v komplexu spolu s novým kulturním centrem, takže bude moci využívat jeho hudební i divadelní dál. Stavební práce mají být dle smlouvy o dílo dokončeny k 31. květnu.

Ašská „Zuška“ bude mít ke své činnosti k dispozici 16 učeben pro různé hudební obory a také tradiční učebnu pro hudební nauku. Budou zde také učebny dramatického oboru a pod střechou malý koncertní a divadelní sál, oddělený od sálu baletního speciální posuvnou stěnou, která v případě potřeby umožní zvětšení divadelního a koncertního sálu zhruba na dvojnásobnou velikost. Baletní sál je zde oproti sálu v přístavbě stávající umělecké školy v Šaldově ulici několikanásobně větší.

Škola rovněž nabídne dvě učebny výtvarného oboru – ateliér a keramickou dílnu a učebnu multimediální tvorby.

Stejně nezbytné jako prostory pro výuku jsou i prostory určené pro zázemí školy, což představují sklady, nová sociální zařízení, sborovna, ředitelna a provozní místnosti.

Budována je přístavba vstupního vestibulu, která bude také sloužit jako výstavní sál.

Budova bude mít bezbariérový přístup a jednotlivá podlaží jsou propojena novým výtahem. Rekonstrukcí objektu za účelem zřízení ZUŠ je zasaženo více než 1600 m2 podlahových ploch.


Zdroj: město AšSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář