Aš: Městská policie obdrží nové vozidlo

0

, mp, vozidlo, usnesení, schůze, rada, informace


Informace ze schůze Rady města Aše, konané dne 13. května 2019.

Na programu pondělní schůze bylo dohromady 40 bodů. Úvod byl věnován kontrolám plnění usnesení. Z tohoto balíčku byl také úkol pro odbor dopravy a silničního hospodářství, který zkoumal možnost zřízení přechodu pro chodce v Kamenné ulici, u schodů pod prodejnou Penny. Výsledek: přechod pro chodce zde dle stanoviska dopravní policie vybudovat, mj. kvůli nevyhovujícím rozhledovým poměrům, nelze.

Další úkol je z roku 2016, kdy měla příspěvková organizace knihovna, Muzeum a Informační centrum zajistit 5 kusů stojanů s mapou města a tyto umístit na turisticky významná místa. Rada města konstatovala splnění usnesení.

Rada města dále schválila výrobu propagačních materiálů – pro letošní rok například klíčenek s logem města, reklamních předmětů se zpodobněním rozhledny na vrchu Háj a odznáčků se znakem i logem města.

Městská policie obdrží nové vozidlo. Rada města proto schválila vypsání výběrové řízení na dodavatele auta. V rozpočtu na rok 2019 je na tento nákup 400 tisíc korun.

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemků na Hlavní ulici za účelem výstavby polyfunkčního domu a zázemí, po předchozím uzavření nájemní smlouvy se smlouvou o budoucí smlouvě kupní. Objekt by se měl stavět v proluce mezi polyfunkčním domem s podchodem a bankovním domem ČSOB.

Rada schválila výsledek výběrového řízení na opravu maleb společných prostor v domě s pečovatelskou službou v Dlouhé ulici. Zakázku získala společnost ODEHNAL – STAVO Podhradí s cenou 849 tisíc korun. Celkem půjde o opravu, výmalbu a nátěry plochy o velikosti cca 6 000 metrů čtverečních, nátěry radiátorů, atd.

Stejná společnost vyhrála další výběrové řízení, tentokrát na opravu venkovních schodů u objektu Městského domu dětí a mládeže Sluníčko. Schodiště bude provedeno technologií kamenných stupňů, rekonstrukce vyjde na 454 tisíc korun.

Historický zahradní domek v objektu mateřské školy v Nohově ulici se zachrání. Rada města schválila opravu této esteticky poměrně hodnotné stavby o stáří cca 100 let. Cena je odhadována na půl miliónu korun.

Rada města vzala na vědomí informaci o zápisu dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019 - 2020. K zápisu se dostavilo 163 dětí, tedy o 18 méně, než loni. Na ZŠ Kamenná bylo přijato 47 dětí, předpokládá se zde otevření dvou tříd. Na ZŠ Hlávkova bylo přijato 45 dětí (2 třídy). Na ZŠ Okružní bylo přijato 34 dětí (2 třídy).

Rada města Aše „posvětila“ dohodu o partnerství s TJ Jiskra Aš při pořádání žákovského fotbalového turnaje O pohár Františka Pláničky a spolufinancování akce částkou 50 tisíc korun. Turnaj se koná v Aši popadesáté, letos proběhne 22. června.

Rada města Aše udělila souhlas pro Kulturní centrum LaRitma s účastí v projektu "Česko – bavorské slavnosti - tradice a současnost" jako přeshraničním projektu. Doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 538 tis. Kč na předfinancování projektu a účelovou dotaci cca 95 tisíc korun, vše za podmínky získání dotace z Dispozičního fondu Euregia Egrensis, kterou by se uhradilo 85 % z ceny projektu. Součástí projektu jsou na naší straně tradiční městské slavnosti, letos konané 17. srpna. Pořadatel, KC LaRitma, do Aše na slavnosti zve například zpěvačky Ewu Farnu a Naďu Urbánkovou.

Osobnost města Aše. To bylo další téma pondělní schůze rady města. Zastupitelstvu rada doporučila schválit jako osobnosti města pro rok 2019 čtyři nominované v kategorii kultura (Alena Jelínková, František Žoha, Filip Křížek a Dominik Oravec), v oblasti sportu Ing. Čestmíra Šímu, v oblasti školství Jiřího Honomichla a za mimořádný počin Tomáše Rudolfa.

Radní projednali návrh na změnu ve složení dozorčí rady (DR) společnosti Ašské služby a k 13. 5. 2019 odvolali člena DR Jakuba Kotala na jeho žádost. Ke stejnému datu jmenovali nového člena DR Bc. Leoše Kádu.


Zdroj: město AšSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář