Aš: Město ve svých obcích obnovuje historické studny

0

, město, obce, studny, obnova, investice, voda, septik


Už od roku 2008 formou dotace podporuje ašská radnice zájemce o výstavbu domovních čistíren odpadních vod, septiků a vrtaných a kopaných studní. Za dobu, kdy bylo toto opatření zavedeno, odbor správy majetku a investic vyřídil 46 žádostí, z toho bylo 25 žádostí dle podmínek příslušné směrnice úspěšných. Dohromady bylo za celé období proplaceno 823 tisíc korun.

Dotace jsou určeny pro žadatele, kteří nemají možnost připojení nemovitosti k veřejnému vodovodu a kanalizaci. Lidé mohou dostat až 50 procent nákladů na výstavbu těchto zařízení, maximálně však 40 tisíc korun. V rozpočtu na tento rok je na tento příspěvek vyčleněna částka 120 tisíc korun.

Zatímco v prvních letech lidé žádali o příspěvek převážně na domovní čistírny odpadních vod, v posledním období, kdy začíná být nouze o vodu, usilují většinou o dotaci na pořízení vrtané studny či prohloubení studny stávající.

Problémy s vodou neřeší Aš jen příspěvkem soukromníkům. Pro Kopaniny a Doubravu, které jsou nedostatkem vody asi nejvíce postiženy, zajistilo město nový vrt v Kopaninách, ze kterého místní budou moci vodu využívat zdarma.

V současné době se zároveň provádí vyčištění a prohloubení obecních studní v obcích Kopaniny, Doubrava a Dolní Paseky. Další studna, kterou město obnoví, se nachází v areálu fotbalového stadionu Střelnice. Vodu budou sportovci využívat ke kropení trávníku na hřišti.

Odbor správy majetku a investic pečuje také o prameny minerální vody v Dolních Pasekách a Doubravě. V Dolních Pasekách, po nedávné rekonstrukci vývěru pramene, opravě pavilonu a úpravách okolí, probíhá běžná údržba. V  Doubravě se letos chystá oprava technologie jímání a odkanalizování vody, práce zde budou tedy rozsáhlejšího charakteru.


Zdroj: město AšSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář