Aš: Město chystá úpravy areálu MŠ v Neumannově ulici

0

, , neumannova ulice, úprava, areál, projekt, dokumentace


Na úřední desce městského úřadu už byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace. Zadání obsahuje například celkovou rekonstrukci sociálních zařízení pro děti, nový zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, nové rozvody elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace a nový systém ústředního topení s podlahovým vytápěním. Počítáno je i s výměnou dveří, jídelního výtahu a střešní krytiny.

Zadání projektu směřuje k uplatnění nejmodernějších technologií k vytápění za pomoci tepelných čerpadel, zařízení na akumulaci dešťové vody a jejího vyžívání jako užitkové pro splachování WC a praní.

Projekt je směřován k co největšímu využití možností dotačních titulů, podporujících snižování energetické náročnosti veřejných budov a využívání obnovitelných zdrojů energie. Proto se na školce v Neumannově ulici plánuje instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, fotovoltaického systému, solárně termických kolektorů a přechod na vytápění budovy ze zemního plynu na tepelná čerpala. V oblasti hospodaření se srážkovými vodami se připravuje například výměna asfaltu na chodnících za propustný povrch mlatový a technologie dalšího využívání dešťové vody.

Částečnými úpravami prošla budova této školy už v roce 2009, kdy byla zateplena fasáda a vyměněna všechna okna a venkovní dveře.

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1976 a otevřena v březnu 1977.Zdroj: město AšSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář