Aš, Horní Paseky: Rekonstrukce úpravny vody vyjde město přes 2,5 milionu

0

, horní paseky, rekonstrukce, úpravna, voda, zastupitelé, schválení, smlouva, schůze, program


Informace ze schůze Rady města Aše, konané dne 14. května 2018. Na programu řádné schůze rady města bylo dohromady 33 bodů.

Úvod tradičně obstarala kontrola plnění předchozích usnesení a úkolů z nich vyplývajících. Rada města vzala na vědomí splnění usnesení, kterým byla prověrka oprávněnosti oplocení přehrady v Dolních Pasekách. Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad, v této souvislosti konstatuje, že oplocení hráze je v souladu s vodním zákonem, avšak zákaz vstupu k vodní ploše je dle mínění vodoprávního úřadu od vlastníka vodního díla nevymahatelný, neboť dle vodního zákona nejsou povrchové vody předmětem vlastnictví a každý s nimi může nakládat v rovině obecného nakládání dle vodního zákona. Odboru životního prostředí bude uloženo prověřit zákonnou možnost odstranění nápisů „Soukromý pozemek – zákaz vstupu“.

Rada města Aše schválila výsledky zadávacího řízení na akci “Rekonstrukce úpravny vody Horní Paseky, Aš“ a pověřila starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou společností Odehnal-Stavo Podhradí. Cena rekonstrukce úpravny vody z výběrového řízení je 2,517 miliónu korun (včetně DPH).  Rekonstrukce se uskuteční v tomto roce.

Rada města schválila poskytnutí individuální dotace pro TJ Jiskra Aš ve výši 4120 korun na podporu účasti na Mistrovství České republiky družstev starších žáků ve stolním tenisu. Turnaj proběhne v červnu v Ostravě a z ašské TJ si účast vybojovaly dvě stolní tenistky.

Rada města Aše vzala na vědomí informaci o zápisu dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2018/19. K zápisu se dostavilo celkem 181 dětí (o 4 více než loni). Na ZŠ Kamenná bude přijato 51 dětí, na ZŠ Hlávkova 53 dětí a na ZŠ Okružní 36 dětí. Do prvních tříd má tedy nastoupit 140 dětí, otevřeno bude dohromady šest tříd. O odklad školní docházky požádalo celkem 39 zákonných zástupců.

Rada města Aše na základě žádosti zdravotního zařízení Gyncare Aš řešila podmínky pro vydávání parkovacích karet pro parkování na Poštovním náměstí. Zde byla před nedávnem doba parkování ve všední dny přes den omezena na dvě hodiny. Zdravotnické zařízení žádalo o čtyři karty pro své zaměstnance. Rada města s jejich vydáním souhlasí a dále souhlasí s vydávání parkovacích karet jen pro obyvatele s trvalým pobytem na Poštovním náměstí 1, na jejich soukromá vozidla, včetně vozidel služebních a vozidel na leasing.

Rada města schválila změny v provádění díla „Rekonstrukce objektu LaRitma pro ZUŠ“ a pověřila starostu města k podpisu dodatku č. 2. se zhotovitelem RMC STAVBY Cheb. Změny spočívají např. v požadavku investora provést v okolí přístavby dlažbu z žulových kostek, potřebě odstranit ruční mechanizací skálu na jižním svahu, zakonzervování sklepa nalezeného ve svahu, sanaci stávajících opěrných zdí, demontáži plotu a zbourání betonové podezdívky, nerealizaci jednoho původně naprojektovaného chodníku, atd. (těchto změn vně budovy je dohromady 24). Další změny, kterých je dohromady deset, byly dohodnuty uvnitř budovy. Změny budou v celkovém součtu znamenat další náklady, celkem si vyžádají 1,3 miliónu korun. Termín dokončení stavby se prodlužuje do 31. července 2018 s tím, že stavební práce v budově se dokončí v původním termínu, tj. do 31. 5. 2016, bezprostřední okolí budovy do konce června 2018 a práce ve svahu do 31. 7. 2018. Prodloužení termínu neohrozí zahájení školní výuky v ZUŠ v příštím školním roce a ani nebude omezen provoz KC LaRitma.


Zdroj: město AšSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
szo footer 2018