ZPRÁVY Rada Karlovarský kraj

Sokolov: Základnu zdravotnické záchranné služby čekají stavební úpravy

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválila realizátora stavebních úprav v projektu Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově. Vítězná společnost ISSO - Inženýrské stavby Sokolov předložila nabídku za 21,6 milionu korun. Se zahájením prací se počítá v červenci letošního roku.

0

Před týdnem

Kraj rozdělil dotace na podporu kreativity a zdravého životního stylu dětí a mládeže

Regionální školy, školská zařízení či neziskové organizace pracující s dětmi a mladými lidmi získají opět od Karlovarského kraje dotace. Z programu na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže bude mezi ně rozděleno více jak 960 tisíc korun. Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání.

0

Před týdnem

Aš: Městská policie obdrží nové vozidlo

Informace ze schůze Rady města Aše, konané dne 13. května 2019.

0

Před měsícem

Karlovarský kraj přispěje rybářskému svazu 150 tisíc

V tekoucích vodách na území našeho regionu ubývá původních druhů ryb. Proto Rada kraje i letos udělí Českému rybářskému svazu příspěvek 150 tisíc korun na vysazení plůdků právě těchto ryb žijících v divokých a tekoucích vodách. Patří mezi ně například jelec jesen či ostroretka stěhovavá.

0

Před měsícem

Kraj přispěje na obnovu a vznik dopravních hřišť

Karlovarský kraj uvolní na obnovu stávajících a vznik nových dopravních hřišť, která slouží především k praktické výuce dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol, téměř 1,2 milionu korun. Rada na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení dotací ve výši přes 600 tisíc korun. O zbývajících financích bude rozhodovat zastupitelstvo v dubnu.

0

Před 2 měsíci

Z krajského Programu obnovy venkova dostanou obce téměř 22 milionů korun

Karlovarský kraj letos rozdělí mezi obce v regionu celkem 21,9 milionu korun na dotacích z krajského Programu obnovy venkova. Obce budou moci finance využít na obnovu a údržbu veřejných prostranství, škol, kulturních zařízení, hřbitovů a nově i na provoz malých prodejen. Poskytnutí dotací ještě musí schválit krajské zastupitelstvo na svém jednání 25. dubna.

0

Před 2 měsíci

Včelaři opět mohou počítat s podporou Karlovarského kraje

Zájem včelařů z našeho regionu o dotace na pořízení potřebného vybavení a modernizaci úlů stále trvá. Rada kraje letos rozhodovala o udělení dotace v celkové výši 1 milion 492 tisíc korun pro 107 žadatelů.

0

Před 3 měsíci

Kraj zveřejní předběžné oznámení o zakázce na revitalizaci Císařských lázní

Karlovarský kraj se chystá zahájit zadávací řízení na revitalizaci národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech. Vzhledem k rozsahu a významu veřejné zakázky svůj úmysl zveřejní prostřednictvím předběžného oznámení. Rozhodla o tom Rada kraje na svém jednání 18. března 2019.

0

Před 3 měsíci

Aš: Město bude modernizovat základní školy

Informace ze schůze Rady města Aše, konané dne 4. března 2019

0

Před 3 měsíci

Kraj vyhlásí novou výzvu k čerpání kotlíkových dotací v dubnu

Karlovarský kraj v tomto týdnu obdržel od Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) rozhodnutí o udělení dotace na výměny kotlů. Jde celkem o 66,5 milionu korun pro chystanou třetí vlnu kotlíkových dotací. Vyhlášení dotačního programu bude schvalovat Rada kraje a následně krajské zastupitelstvo na svém jednání 28. února 2019.

0

Před 4 měsíci

Cheb: Město se zapojí do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet

Z rozhodnutí chebských radních bude letos 10. března vyvěšena na budově městského úřadu tibetská vlajka. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu.

0

Před 4 měsíci

Aš: Modernizace kamerového systému

Rada města schválila podání žádosti na projekt z dotace ministerstva vnitra a doporučila zastupitelstvu schválit předfinancování ve výši 350 tisíc korun. Spoluúčast města je 43 750 korun. V systému má přibýt kamerový bod, modernizováno bude mj. také dohledové pracoviště.

0

Před 4 měsíci

Aš: První letošní investice města jsou ve výši 30 milionů

Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Petra Bezruče a stavba parkoviště u domu s pečovatelskou službou v ulici Dlouhé. To je jedna z významných letošních investičních akcí, která nyní dospěla do stádia potvrzení vítěze výběrového řízení.

0

Před 4 měsíci
Zlatá stezka