ZPRÁVY Povrch Karlovarský kraj

Hranice: V části ulic už je položen nový povrch komunikací

Po komplikacích s žulovými kostkami, které se musely odstranit v Ašské ulici, musel být posunut termín, kdy byla nasazena těžká technika na pokládání nového živičného povrchu v ulicích Vilová a Ašská. Pod původní vrstvou asfaltu se v Ašské ulici muselo přikročit k vybagrování žulové dlažby.

0

Před 3 týdny

Hojně využívanou silnici z Bochova do Hlinek čeká nákladná rekonstrukce

Stavební práce, které byly 18.7.2019 slavnostně zahájeny za účasti zástupců kraje, města, silničářů i zhotovitelů, budou probíhat na silnici mezi Bochovem, Německým Chloumkem a Hlinkami až do listopadu příštího roku. Kromě modernizace asfaltového krytu vozovky dojde také k opravě mostu přes Dražovský potok.

0

Před 3 měsíci

Karlovarský kraj začne na podzim stavět nový úsek páteřní cyklostezky podél Ohře

Jezdíte rádi po páteřní cyklostezce podél Ohře z Chebu do Karlových Varů? Tak pak vás určitě bude zajímat, že Karlovarský kraj na podzim začne stavět nový úsek ve směru Všeborovice - Šemnice, osada U Mostu.

0

Před 3 měsíci

Chebsko: Oprava silnice do Cetnova vyšla na téměř 4 miliony

V uplynulých dnech byla dokončena oprava místní komunikace od hlavní silnice na Libou až do chatové oblasti Cetnov, a to v celkové délce 1,5 km.

0

Před 4 měsíci

Cheb: Dominikánská ulice je již v provozu

Od včerejšího dne je znovu otevřena ulice Dominikánská, kde probíhala oprava povrchu přeskládáním kamenné dlažby.

0

Před 5 měsíci

Karlovy Vary: Část Západní ulice v centru města dostane nový povrch

V pátek 3. května bude zahájena oprava části Západní ulice. V úseku mezi Chebským mostem a křižovatkou s ulicí Dr. Engla bude odfrézován stávající narušený a zvlněný povrch a položen nový. Práce budou dokončeny do 12. května a částečně omezí provoz v centru města.

0

Před 6 měsíci

Karlovarsko: Pozor na částečnou uzavírku silnice

Částečná uzavírka provozu bude na silnici I/25 – od serpentiny před křižovatkou se silnicí III/22137 (směr na Mariánskou) po křižovatku se silnicí III/2196 Boží Dar – z důvodu výměny asfaltových vrstev vozovky.

0

Před 6 měsíci

Sokolov: Zajímají vás stavební úpravy komunikace v Chelčického ulici? Můžete se k nim vyjádřit

Město Sokolov plánuje na základě zpracované projektové dokumentace v ulici Petra Chelčického, provést výměnu poškozeného a místy nevyhovujícího povrchu komunikace.

0

Před 7 měsíci

Cheb: Stezka z Hájů do Podhradu vyjde na 3,6 milionu korun

Necelý kilometr dlouhá stezka bude začínat u depa v sousedství Hájů a podél železniční vlečky pak povede do ulice Ke Křížům v Podhradu.

0

Před 8 měsíci

Silnice v Dolních Dvorech získala nový povrch

Další úsek opravené silnice mají na svém kontě krajští silničáři. Jedná se o komunikaci II. třídy v Dolních Dvorech. V délce 1,5 kilometru je nový povrch vozovky, vodorovné dopravní značení a vznikl i nový ostrůvek. Na snímcích stav před a po opravách.

0

Před 10 měsíci

Cheb: Informace k opravě kanalizace v ulici Pivovarská

V březnu letošního roku začala dle plánu oprava kanalizace v jedné z nejfrekventovanějších ulic Chebu - v ulici Pivovarská. Tato stavba měla být dokončena do 30.11.2018. Z důvodu koordinace stavby s opravou povrchů v ulici Pražská byly stavební práce na opravě kanalizace v letním období na dva měsíce přerušeny.

0

Před 11 měsíci

Chodov: Stadion dostane nový povrch

Nový povrch dostane běžecký ovál a další sekce ve sportovním areálu Klubu olympioniků ČR, který spravuje chodovský Školní atletický klub (ŠAK). Tartanovou dráhu chce ŠAK ve spolupráci s městem revitalizovat v příštím roce.

0

Před rokem

Karlovarský vodoprávní úřad vydal další zákaz odběru povrchových vod

Dnešním dnem (10. 8. 2018) vstupuje v platnost opatření obecné povahy při nedostatku vody - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v povodí Střely (přítoku významné vodárenské nádrže Žlutice) a pro potoky Borský, Sadovský, Vitický, Lužecký, Lučinský, Dražovský.

0

Před rokem

Sokolovsko: Zákaz odběru povrchových vod

Vzhledem k mimořádně nepříznivému vývoji hydrologické situace na některých tocích platí od 7.8.2018 do odvolání pro území obce s rozšířenou působností Sokolov zákaz povoleného odběru povrchových vod z vodních toků Lobezský potok, Svatava a Suchý potok.

0

Před rokem