ZPRÁVY Opatření Karlovarský kraj

Aš: Radnice chce třetí bezdoplatkové místo

Rada města Aše na schůzi, konané dne 12. 8. 2019, schválila podání žádosti Městskému úřadu v Aši o vydání opatření obecné povahy, jímž se má vyhlásit oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů nájemní dům č. o. 27 v ulici Okružní v Aši.

0

Před 5 dny

Sokolovsko: V těchto dnech probíhá policejní akce Bezpečná lokalita

Jako každý rok se i letos koná v Lokti Mistrovství světa v motokrosu, a to již tento víkend ve dnech 27. – 28. 7. 2019. Fanoušci tohoto sportu přijíždějí do motokrosového areálu nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

0

Před 4 týdny

Region: Během bezpečnostní akce bylo zjištěno 70 přestupků

Dne 19. července 2019 proběhla v rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Krajská dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na kontrolu věnování se řízení motorových vozidel a na situaci v silničním provozu ze strany řidičů. Policejní akce proběhla v dopoledních i odpoledních hodinách na území Karlovarského kraje.

0

Před 4 týdny

Cheb: Od včerejšího dne platí zákaz koupání na Jesenici u ATC Václav

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje vydala opatření obecné povahy – zákaz koupání na Jesenici u ATC Václav.

0

Před měsícem

Karlovy Vary: Město zchladí kropicí vozy

V nadcházejících tropických dnech posílí Karlovy Vary zkrápění rozpálených ulic.

0

Před měsícem

Vláda schválila akční plán restrukturalizace

Strukturálně postižené kraje, tedy Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj v uplynulém období pracovaly pod vedením Národního výkonného týmu programu RE:START na aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace na období 2019 - 2020.

0

Před 2 měsíci

Pracovní skupina bude řešit objíždění zpoplatněných silnic

Ministerstvo dopravy, Asociace krajů a Svaz měst a obcí vytvoří společnou pracovní skupinu, která vyhodnotí provoz těžkých nákladních vozidel na síti silnic I., II. a III. třídy a navrhne opatření ochraňující obyvatele dotčených obcí, stejně jako krajské silnice.

0

Před 2 měsíci

V ČR se po třech letech objevila hniloba včelího plodu

V České republice byla po třech letech prokázána nebezpečná nákaza včel – hniloba včelího plodu. Nákaza se objevila na stanovišti včel v okrese Semily v Libereckém kraji. Včelstva v ohnisku včetně úlů byla v souladu s platnou legislativou usmrcena a zlikvidována spálením.

0

Před 2 měsíci

Region: Během policejní akce bylo zjištěno osm přestupků

Vzhledem k plánovaným kulturním akcím, které byly v sobotu v Nejdku a v Nové Roli, proběhla na těchto místech policejní akce, jenž byla zaměřena především na dodržení veřejného pořádku a klidu, ale také na dopravu a vývoj nápadu trestné činnosti v daném teritoriu.

0

Před 3 měsíci

Ostrov: Město vyhlásilo jako další z regionu na svém území bezdoplatkové zóny

Ve spolupráci s Policií České republiky, Obvodním oddělením Ostrov a s Městskou policií Ostrov bylo po důkladné analýze vytipováno několik problémových lokalit se zvýšeným výskytem případů narušování veřejného pořádku a občanského soužití.

0

Před 3 měsíci

Od dubna byla zjištěna salmonela v celkem 16 tunách drůbežího masa z Polska

Státní veterinární správa (SVS) dosud na základě zjištění přítomnosti salmonel v drůbežím mase nařídila či nařídí individuální mimořádná veterinární opatření (MVO) celkem dvanácti příjemcům zásilek masa ze zahraničí. Ve všech případech se jednalo o maso původem z Polska.

0

Před 3 měsíci

Potůčky, Cheb: Dubnové policejní opatření Toxi prevence

Tržnice v příhraničních oblastech jsou nejkritičtějším místem, kde dochází k drogové kriminalitě. Z tohoto důvodu zde probíhají pravidelné kontroly osob, vozidel a objektů s cílem předcházení a odhalování protiprávního jednání souvisejícího s držením či distribucí omamných a psychotropních látek

0

Před 3 měsíci

Region: Dopravně bezpečnostní akce byla zaměřena na chodce

Ve čtvrtek dne 11. dubna 2019 proběhla v ranních a večerních hodinách v celém Karlovarském kraji dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na chodce. Tato akce proběhla v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

0

Před 4 měsíci

Ruší se mimořádná veterinární opatření na hovězí maso z Polska

Tuzemští příjemci zásilek hovězího masa z Polska nebudou od zítřka muset před uvolněním masa na trh dokládat jeho vyšetření na přítomnost salmonel. Státní veterinární správa (SVS) včera zrušila mimořádná veterinární opatření (MVO) z 21. února. Polsko poskytlo Evropské komisi i ČR záruky, že učinilo maximum pro to, aby se na trh nedostávalo maso ze skotu nevhodného pro lidskou spotřebu. Kontrola dovozu ale bude ze strany českých dozorových orgánů nadále intenzivní.

0

Před 5 měsíci