ZPRÁVY Obyvatelé Karlovarský kraj

Sokolov: Do města míří čerti

Čerti, čertice a ďáblové mají v čase předvánočním svůj tradiční výroční sněm. Už po několikáté si k jeho pořádání vybrali Sokolov, protože si pochvalují pohostinnost místních obyvatel.

0

Před 3 dny

Karlovy Vary: Svoz bioodpadu končí. Začne opět v dubnu

V průběhu tohoto týdne je v Karlových Varech postupně ukončován svoz bioodpadu. Speciální nádoby na biologicky rozložitelný odpad z domácností a zahrad budou vyváženy opět od dubna 2020.

0

Před týdnem

Horní Slavkov: Oheň zničil podkroví rodinného domu

Hustý černý kouř vycházející z jedné místnosti zpozorovali obyvatelé rodinného domu v Horním Slavkově na Sokolovsku. Snažili se použít ruční hasicí přístroj, požár v místnosti už ale byl tak rozšířený, že museli dům opustit a zavolat hasiče.

0

Před měsícem

2009 – Sokolovsko: Obec Novina se chce připojit k Březové (3880) (TV Západ)

Na sokolovský městský úřad přišla petice občanů obce Novina. V ní usedlíci žádají opravu jediné přístupové neosvětlené cesty do osady. Podle jejich slov si na cestě připomínající tankodrom ničí svá auta.

0

Před měsícem

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 44. týdne 2019 (TV Západ)

Vysílání 01.11.-04.11.2019, 1. 1999 – Cheb: Nová vyhláška postihuje pouliční prostituci (TV Západ), 2. 1999 – Region: Nápor na inspektorátech kvůli odhlášení aut (TV Západ), 3. 1999 – Cheb: Otevření centra Euregia Egrensis (TV Západ), 4. 1999 – Cheb: Ztráty a nálezy evidují i rarity (TV Západ), 5. 1999 – Cheb: Jednosměrka v Židovské se obrátí (TV Západ), 6. 1999 – Cheb: Silničáři získali nový sypač za 4 miliony (TV Západ), 7. 2009 – Sokolovsko: Obec Novina se chce připojit k Březové (3880) (TV Z

0

Před měsícem

Cheb: Na participativní rozpočet půjde 5 milionů korun (TV Západ)

Meganápady – to je název pro participativní rozpočet města Chebu, který nabízí možnost pro realizaci nápadů občanů na vylepšení vybavení města. Smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet.

0

Před měsícem

Loužek: Zkulturnění návsi

Obec Loužek se dočkala zkulturnění návsi. Vedení města Chebu vyslyšelo prosby místních občanů a na již zpevněné návsi nechalo vybudovat přístřešek u autobusové zastávky. Součástí odpočinkového místa je i nová informační tabule.

0

Před měsícem

Karlovy Vary: Místní diskusní fóra pokračují podzimní sérií

Debaty s obyvateli Karlových Varů mají pokračování. Letošní série diskusních fór má před sebou ještě tři zastávky. Začátky jsou stanoveny vždy na 17. hodinu.

0

Před měsícem

Hranice: Práce na rekonstrukci Ruské ulice vrcholí

Do začátku listopadu by měly být dokončeny veškeré hlavní práce v Ruské ulici. Stavbaři avizují, že složitá dopravní situace v okolí v příštích dnech vygraduje. Město proto prosí obyvatele o shovívavost.

0

Před měsícem

Nové Sedlo: Město koupilo společnost vlastnící panelový dům (TV Západ)

Jednomyslně schválilo Zastupitelstvo města Nové Sedlo na Sokolovsku odkup společnosti vlastnící problémový panelový dům. A to za částku 25 milionů korun.

0

Před 2 měsíci

Karlovarský kraj: Mimořádné zprávy 41. týdne 2019 (TV Západ)

Vysílání 09.10. - 11.10.2019, 1. Nové Sedlo: Město koupilo společnost vlastnící panelový dům (TV Západ), 2. Bochov: Jarmark připomněl i 10 let partnerství s Thiersheimem (TV Západ), 3. Kynšperk: Fotbalový klub oslavil 100 let (TV Západ), 4. Poustka: Proběhl pátý Festival vína a jídla na Seebergu (TV Západ), 5. Na Sokolovsku se budou testovat auta (TV Kraj)

0

Před 2 měsíci

Sokolov: Nové parkoviště již slouží obyvatelům Atletické ulice

Automobilů v Sokolově stále přibývá a především na sídlištích je situace s parkováním téměř kritická. Město se proto snaží situaci systematicky řešit a tam, kde to je možné, vznikají nové parkovací plochy.

0

Před 2 měsíci

Hranice: V části ulic už je položen nový povrch komunikací

Po komplikacích s žulovými kostkami, které se musely odstranit v Ašské ulici, musel být posunut termín, kdy byla nasazena těžká technika na pokládání nového živičného povrchu v ulicích Vilová a Ašská. Pod původní vrstvou asfaltu se v Ašské ulici muselo přikročit k vybagrování žulové dlažby.

0

Před 3 měsíci

Hrozí razantní zdražení za ukládání odpadu na skládky

Dlouhou dobu se hovoří o tom, že dojde k razantnímu zdražení poplatků za uložení komunálního odpadu na skládkách. Nyní firmy, které skládky v České republice vlastní a spravují, upozorňují na skutečnost, že k tomu dojde velmi brzo.

0

Před 3 měsíci