Relikviář sv. Maura vyhrál soutěž výtvarného umění v Polsku

0

Haptický model relikviáře sv. Maura v měřítku 1:1 se zúčastnil, v rámci připomenutí desetiletého úspěšného fungování modelářské dílny ve Věznici Horní Slavkov, klání v mezinárodní soutěži vězeňského umění v polském Sztumu. Model zabodoval - obsadil 1. místo v umělecké kategorii.

Haptický model relikviáře sv. Maura, který byl po náležitých přípravách dopraven pracovníky správy SHZ Bečov a Věznice Horní Slavkov téměř 1000 km
do Polského Sztumu, aby mohl soutěžit vumělecké kategorii (další kategorie divadelní, literární, hudební a filmová) XVI. ročníku unikátní mezinárodní výstavy vězeňského umění, sklidil nebývale velký ohlas. Unikátní interaktivní model obsadil první místo vnejsledovanější umělecké kategorii. Vrámci celé České republiky byla ohodnocena práce 14-ti odsouzených, ztoho 5 odměn putovalo právě do věznice vHorním Slavkově.

Dotykový model relikviáře sv. Maura byl vytvořen již vroce 2011 jako výsledek spolupráce Státního hradu a zámku Bečov, Věznice Horní Slavkov a Přírodní školy o.p.s. Model původně vznikl jako pomůcka pro zrakově postižené, brzy se ale stal vynikajícím pomocníkem rovněž při edukačních aktivitách pro děti i při širší osvětové činnosti. Vzhledem ktomu, že model relikviáře byl zamýšlen jako pomůcka mobilní pro prezentaci příběhu relikviáře i mimo areál zámku, navrhli pro tento účel tvůrci modelu masivní dřevěný pojízdný vozík opatřený zasunovacími odkládacími plochami na odnímatelné díly relikviáře. Na samém počátku však bylo důležité zaujmout odsouzené modeláře, kteří model vyráběli. To se povedlo tím, že autoři od počátku věděli, že vzniká jedinečné dílo svého druhu. Ve světě jsou podobné dotykové modely kvidění častěji než u nás. Výsledné dílo se může vČechách řadit mezi průkopnické. Jak později poznamenal bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, daný artefakt vlastně „edukuje dvakrát - nejprve vězně, později samotné uživatele“. Výrobě napomohla možnost zapůjčení repliky jádra relikviáře svatého Maura a přesných sádrových odlitků sošek svatých a reliéfů. Výroba modelu pod vedením Radka Jirsy probíhala ve Věznici Horní Slavkov ve dvou dílnách –
v truhlárně a v modelářské dílně. Odsouzený truhlář, který schránku vyráběl, byl domečkovým relikviářem nadšen a práce ho velmi bavila. Na práci truhláře navazovala výroba sošek a reliéfů v modelářské dílně,
kde jindy odsouzení staví modely hradů, zámků a jiných historických a technických objektů. Provázanost mezi dílnami ve věznici a odsouzenými byla velmi důležitá. V jedné dílně se vyráběly sošky a reliéfy,
podle nichž truhlář pokračoval vpráci na schránce. Aby byl výrobek plně funkční, museli modeláři při výrobě dbát na přesnost a dokonalé zpracování detailů. Bezvadný výsledek by se neobešel bez dokonalé spolupráce mezi oběma dílnami (truhlárnou a modelářskou dílnou), odsouzení byli proto převáděni zdílny na dílnu, společně diskutovali a řešili jednotlivé problémy, které spostupující výrobou přibývaly. Výroba modelu trvala i přes velkou náročnost necelé tři měsíce. Na výrobě modelu pracovali čtyři odsouzení zVěznice Horní Slavkov, kteří byli výrobou tak zaujati, že mnohokrát zapomínali i na to, vjakém prostředí právě žijí. Často ani nechtěli opustit dílny. Bylo úžasné sledovat, jak při práci přemýšleli, sjakou vervou a nasazením pracovali. Haptický model relikviáře sv. Maura byl dokončen koncem února 2011 a předán do užívání správě SHZ Bečov, jenž jej zařadila mimo prezentace na veletrzích cestovního ruchu, vzdělávací semináře a konference hendikepovaných též do stálé nabídky vzdělávacích programů a speciálních prohlídek. Vneposlední řadě byl vytvořen úspěšný výjezdní program zacílený na školy, léčebny a domovy seniorů.

Relikviář svatého Maura - stručná historie vzácné románské památky:

Relikviář sv.Maura byl vyroben mezi lety 1225 - 1230na zakázku benediktýnského kláštera

ve městěFlorennes (území dnešní Belgie). Sloužil pro uložení ostatků sv.Jana Křtitele, sv.Maura,sv.Timoteje a sv. Apolináře. PoVelké francouzské revoluci byl klášter veFlorennes zrušen. Relikviář seocitl vsakristii farního kostela mezi nepotřebným nábytkem. Odcírkevní rady jej roku 1838 odkoupiltehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontin, který jej nechal opravit. Roku 1888byl relikviář zapůjčen navýstavu doBruselu aroku 1889jej Beaufortové nechali přemístit nasvůj zámek vBečově nadTeplou. Vroce 1945, povydání tzv.Benešových dekretů, museli Beaufort-Spontinové opustit republiku. Relikviář byl uschován dozásypu podlahy hradní kaple Navštívení Panny Marie. V roce 1984 projevil zájem obchodník zUSA pan Danny Douglas oodkoupení blíže neurčené historické památky ukryté naúzemí Československa. Kvyjednávání byl přizván také týmkriminalistů, kterému se zhruba

po roce podařilo odhalit identitu předmětu. 5.listopadu 1985byl relikviář vzásypu hradní kaple objeven. Důsledkem nevhodného uloženívevlhké zemi byl relikviář vevelmi špatném stavu, jenž vyžadoval odborné restaurování. Restaurátorské práce byly naplno započaty vroce 1991 a trvaly jedenáct let. Od roku 2002 je relikviář sv. Maura vystaven opět na zámku Bečov.


Autor: zámek Bečov Článek může obsahovat komerční sdělení.

Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář